მარინა მუსხელიშვილი

musxelishviliსაზოგადოების კვლევის ცენტრის დირექტორი, პროფ. მარინა მუსხელიშვილი, განათლებით მათემატიკოსი, პოლიტიკურ მეცნიერებებში მუშაობს 1995 წლიდან. მისი შესწავლის სფეროებია პოლიტიკური ინსტიტუტები, სამოქალაქო საზოგადოება, სოციალური სტრუქტურა. აქვს სამეცნიერო ხარისხი, გაიარა რამდენიმე სტაჟირება საზღვარგარეთ, მათ შორის აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით 2002 წელს იმყოფებოდა კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ხოლო 2009-2010 წლებში ფულბრაიტის პროგრამით - ვაშინგტონის უნივერსიტეტში სენტ ლუისში (მისური).

 

 

რჩეული ნაშრომები:

 Marina Muskhelishvili, Lia Mezvrishvili, Ivane Kechakhmadze, Mariam Iakobidze. (2015). The Choice. Tbilisi

Marina Muskhelishvili, Lia Mezvrishvili. Power to Lead, Power to Decide, Power to Veto. A Theory and Practice of Manipulative Democracy Paper prepared with the support of ASCN and presented at 3rd ASCN annual conference, 2013, Tbilisi. 

Marina Mushkelishvili, Lia Mezvrishvili, Beka Natsvlishvili, Mariam Elizbarashvili (2012) The Role of Social Capital in Rural Community Development in Georgia,  http://www.ascn.ch/en/Publications/Books.html

The Role Of Social Capital In Rural Community Development In Georgia

მარინა მუსხელიშვილი, ლია მეზვრიშვილი, ბექა ნაცვლიშვილი მარიამ ელიზბარაშვილი. 2012. სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში. გამომცემლობა უნივერსალი. თბილისი. 130გვ.

სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში

Schofield, Norman J., Gallego, Maria E., Jeon, JeeSeon and Muskhelishvili, Marina, Modelling Elections in the Caucasus (October 3, 2011).
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1938392

Muskhelishvili Marina. Institutional change and social stability in Georgia. Southeast European and Black Sea Studies. Routledge.. Vol. 11, No. 3, September 2011, 213–228.

Muskhelishvili Marina. საზოგადოებრივი ხელშეკრულება. კრებულში: "სამოქალაქო საზოგადოება თუ სამოქალაქო ომი?". Fundacja Inna Przestrzen & HCA. საქართველო 2010. გვ. 46-63.  სრული ტექსტი

Muskhelishvili M. 2010. Georgia in a New Wave of Transformation. The Caucasus and Globalization. V. 4. 1-2, CA&CC Press, Sweden. p. 35-42.

Muskhelishvili M., Z. Abashidze. 2010. Science or ideology?:  Georgian crossroad. In: Rainer Eisfeld, Leslie Pal (eds). Political Science in Central and Eastern Europe: Diversity and Convergence. Barbara Budrich. p.135-147.

Muskhelishvili M. , G. Jorjoliani Georgia's ongoing struggle for a better future continued: democracy promotion through civil society development. Democratization. Volume 16, Issue 4 August 2009. p. 682 - 708.

Muskhelishvili M. 2008. ‘Globalization and the Transformation of Institutions and Discourses in Georgia’. In Anthropologues et e´conomistes face a` la globalisation [Anthropologists and Economists Facing Globalization], ed. Eveline Baumann et al., p.171–87. Paris: L’Harmattan.

მუსხელიშვილი მ. 2006. სამოქალაქო საზოგადოება: შედარებითი ანალიზი, სალექციო კურსი  სოციალური მეცნიერების მაგისტრანტებისთვის. თბილისი. სრული ტექსტი

ლ.მეზვრიშვილი, მ. მუსხელიშვილი, გ.ნიჟარაძე, ი.საკანდელიძე. 2006. “საზოგადოების მოლოდინები საზოგადოებრივი მაუწყებლის საპროგრამო პრიორიტეტებთან დაკავშირებით”; OSGF, თბილისი. სრული ტექსტი

Muskhelishvili M., G. Jorjoliani. 2006. Country report based on research and dialogue with political parties. Georgia. International IDEA, Research and Dialogue with PoliticalParties. http://www.idea.int/parties/upload/Georgia_report.pdf.

Muskhelishvili M. 2005. Constitutional Process in Georgia. In: Constitutional/Political Reform Process in Georgia, in Armenia and Azerbaijan: Political Elite and Voices of  the People. International IDEA, CIPDD, Tbilisi. p.75-90. http://www.idea.int/europe_cis/reform_05.cfm

Muskhelishvili M.,  L. Arutini. 2005. Political Perceptions of Georgian Population. In: Constitutional/Political Reform Process in Georgia, in Armenia and Azerbaijan: Political Elite and Voices of  the People. International IDEA, CIPDD, Tbilisi. p.91-108. http://www.idea.int/europe_cis/reform_05.cfm

მუსხელიშვილი მ. 2003. დემოკრატია როგორც კომუნიზმი: მეთოდოლოგიური შეზღუდვები დემოკრატიზაციის კვლევებსა და პრაქტიკულ განხორციელებაში, ჟურნალი ეპოქა,  N 3, CSS. სრული ტექსტი

გ.ჟორჟოლიანი,  თ.ბერეკაშვილი, მ. მუსხელიშვილი. 2001. დემოკრატიზაცია. საზოგადოებები გარდამავალ პერიოდებში: დემოკრატიზაცია თანამედროვე სამყაროში. სალექციო კურსი, ფონდი “ღია საზოგადოება- საქართველო”, თბილისი. http://www.ucss.ge/geo/publication/publications_detail.php?ID=152

მუსხელიშვილი მ. 2000. სამოქალაქო საზოგადოება. ბროშურა, საზოგადოების კვლევის ცენტრი, თბილისი.