ჩვენ შესახებ

საზოგადოების კვლევის ცენტრი
 

საზოგადოების კვლევის ცენტრი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც ფუნქციონირებს 1995 წლიდან. ცენტრი ეწევა კვლევით და სამოქალაქო საქმიანობას, მისი მთავარი ფოკუსი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების შესწავლა და ამ განვითარების ხელშეწყობაა.

პოლიტიკური მეცნიერება ცენტრის ძირითადი დისციპლინაა, თუმცა ცენტრის თანამშრომლები სოციალურ მეცნიერებათა სხვა სფეროებშიც მუშაობენ. ცენტრი ატარებს სოციოლოგიურ კვლევებს, სწავლობს ეკონომიკურ პროცესებს და აკვირდება ქვეყნის ინსტიტუციონალური განვითარების ყველა ძირითად ასპექტს, იქნება ეს მაკრო, მეზო თუ მიკრო დონეზე.

საზოგადოების კვლევის ცენტრი რეგულარულად ატარებს სემინარებს, კონფერენციებს, აქვეყნებს სტატიებს, ბროშურებს, სამეცნიერო ჟურნალებს და საგანმანათლებლო ლიტერატურას. ცენტრის თანამშრომლები აქვეყნებენ სახელმძღვანელოებს და ასწავლიან სტუდენტებს.

უფრო დაწვრულებითი ინფორმაცია ცენტრის თანამშრომლების, პროექტებისა და პუბლიკაციების შესახებ იხილეთ შესაბამის ბმულებზე.

საზოგადოების კვლევიც ცენტრის წევრები

musxelishviliმარინა მუსხელიშვილი marinmus@yahoo.com
  
თამარ ბერეკაშვილიtamo_be@yahoo.com
ბექა ნაცვლიშვილიbeka.n@gmx.net
ბაქარ ბერეკაშვილიbvberekashvili@yahoo.com