მეწარმეობა და კორუფცია საქართველოში

ბროშურის რედაქტორები: გია ჟორჟოლიანი ლევან ცერცვაძე

თბილისი 1998

mewarmeoba-da-korufcia