ჟურნალი ეპოქა

სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა "ეპოქა"

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

მთავარი რედაქტორი: გია ჟორჟოლიანი

გამოდიოდა 2003-2004 წლებში

epoqa