ბროშურების სერია “თანამედროვი დემოკრატია: ძირითადი ცნებები და თეორიები”

ბროშურების სერია ჟურნალისტებისათვის

თბილისი 1999-2000

tanamedrove-demokratia