რატომ ევროპა – როგორ ცხოვრობს ხალხი ევროპაში?

“რატომ ევროპა - როგორ ცხოვრობს ხალხი ევროპაში?” 2022 წელს გამოცემული სტატიათა კრებულია, რომელიც ორი მიზნის, ევროპული განვითარებისა და ევროკავშრიში გაწევრიანების, ურთიერთმიმართების საკითხებს განიხილავს.