მეწარმეობა და კორუფცია საქართველოში

ბროშურის რედაქტორები: გია ჟორჟოლიანი ლევან ცერცვაძე თბილისი 1998