ინდუსტრიული პოლიტიკა

გასულ წელს საზოგადოების კვლევის ცენტრმა, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით ჩაატარა კვლევა საქართველოში ინდუსტრიული სექტორის გამოწვევების შესახებ.  ნაშრომში მიმოხილულია საქართველოში არსებული ეკონომიკური პროცესები ინდუსტრიული პოლიტიკისა და ზოგადად ინდუსტრიის მდგომარეობასთან მიმართებაში. პირველი თავი ეთმობა ქვეყანაში არსებული მაკროეკონომიკური საკითხების მიმოხილვას, რომლებიც აფერხებენ ან ხელს …
სრულად ნახვა →

საზოგადოების კვლევის ცენტრის მიერ მომზადებული ახალი კვლევა

არჩევანი The Choice

სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში

2012 წლის 15 დეკემბერს სასტუმრო ამბასადორში გაიმართა სემინარი, რომელზეც საზოგადოების კვლევის ცენტრმა წარმოადგინა ორწლიანი აკადემიური კვლევის შედეგები. ორწლიანი სამეცნიერო კვლევა: “სოციალური კაპიტალის როლი სოფლის თემის განვითარებაში” დააფინანსა ფონდმა “შვეიცარიულ-კავკასიური აკადემიური ქსელი”. კვლევითმა ჯგუფმა წარმოადგინა კვლევისთვის შემუშავებული ახალი თეორიული მოდელი და …
სრულად ნახვა →

ძალაუფლება და საზოგადოება საქართველოში

სტატიების კრებული რედაქტორი: მარინა მუსხელიშვილი თბილისი, 2009 ძალაუფლება და საზოგადოება საქართველოში

გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისათვის

2006 წლის 9 დეკემბრის კონფერენციის მასალები თბილისი 2007 გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისთვის: ზოგადი ტენდენციები და საქართველო

ჟურნალი ეპოქა

სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა “ეპოქა” საზოგადოებრივი მეცნიერებები მთავარი რედაქტორი: გია ჟორჟოლიანი გამოდიოდა 2003-2004 წლებში

თანამედროვე პოლიტიკური მეცნიერება

თანამედროვე პოლიტიკური მეცნიერება 2004 წელი

ბროშურების სერია “თანამედროვი დემოკრატია: ძირითადი ცნებები და თეორიები”

ბროშურების სერია ჟურნალისტებისათვის თბილისი 1999-2000

დომინიკ კოლა. პოლიტიკური სოციოლოგია

მთარგმნელი: თამარ ბერეკაშვილი რედაქტორი გია ჟორჟოლიანი  თბილისი 1999

მეწარმეობა და კორუფცია საქართველოში

ბროშურის რედაქტორები: გია ჟორჟოლიანი ლევან ცერცვაძე თბილისი 1998