ესსეების კონკურსი ინდუსტრიული პოლიტიკის შესახებ

„საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრი” ფრიდრიხ ებერტის ფონდის  მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს – ინდუსტრიალიზაცია საქართველოს განვითარებისთვის”  რომლის ფარგლებშიც აცხადებს ესსეების კონკურსს თემაზე – “ინდუსტრიალიზაციისა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში”.  ,,საზოგადოების კვლევის ცენტრი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც ფუნქციონირებს 1995 წლიდან. ცენტრი ეწევა კვლევით და სამოქალაქო …
სრულად ნახვა →

მიმდინარე პროექტი (2010-2012)

სოციალური კაპიტალის როლი სოფლის თემის განვითარებაში (2010-2012) დამფინანსებელი: შვეიცარიულ-კავკასიური სამეცნიერო ქსელი (ASCN) კვლევის საგანია სოციალური კაპიტალი, გაგებული როგორც სოციალური ერთობის უნარი წაახალისოს თანამშრომლობა თავის წევრთა შორის. პროექტის ფარგლებში იგეგმება სოციალური კაპიტალის შესწავლა სასოფლო თემებში საქართველოს რამოდენიმე რეგიონში. დაკვირვების საგანი იქნება …
სრულად ნახვა →

ჟან ჟორესის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები

2006-2010 წლებში  ხელშეწყობით საზოგადოების კვლევის ცენტრმა ჩაატარა რამდენიმე კონფერენცია და გამოსცა კონფერენციების მოხსენებები კრებულების სახით: 2006 წელი: გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისთვის საქართველოსა და ევროპაში: სოლიდარობისა და საერთო სტრატეგიების პერსპექტივები გამოიცა კრებული: გლობალიზაციის ახალი გამოწვევები მემარცხენეობისათვის: ზოგადი ტენდენციები და საქართველო 2007 …
სრულად ნახვა →

International IDEA

2005 წელს ცენტრმა ჩაატარა პოლიტიკური პარტიების კვლევა. კვლევის მიზანი იყო პოლიტიკური პარტიების შიდა მოწყობის და იმ გარემოს კვლევა, რომელშიაც ისინი ფუნქციონირებენ. მონაცემთა ბაზე საერთაშორისო იდეის ვებ საიტზე ამჟამად მოიცავს ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. http://www.idea.int/resources/databases.cfm. კვლევის მოკლე ანგარიში იხ. აქ 2004 წელს საერთაშორისო …
სრულად ნახვა →

საზოგადოების კვლევის ცენტრის აკადემიური კვლევები

2004-2007: INTAS: Social and Political Trends for CIS countries: Key Indicators and Social Measurements of Transition. 2005-2007 INTAS: Patterns Of Migration In The New European Borderlands: An Assessment of Post-Enlargement Migration Trends in NIS Border Countries (Armenia, Belarus, Georgia, Moldova …
სრულად ნახვა →